Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

Children's Book Explaining Homosexuality

nightlylouis:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

((Finally. Progress. I love you Germany))

THIS IS FREAKING GREAT

2132 5ab0 500
Reposted fromshortsguy shortsguy viakonsorcjum konsorcjum

February 02 2015

0175 0902
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaImGay ImGay

December 28 2014

5542 5db9
Reposted fromslutcoven slutcoven
4328 e95d
Reposted fromslutcoven slutcoven
6662 600a 500
Reposted fromtwice twice viainforthekill inforthekill

December 27 2014

soczystygroszek
3266 bef0
Reposted fromhazels hazels

September 04 2014

soczystygroszek
0301 b5fe
Reposted frombordibordi bordibordi

April 15 2014

soczystygroszek

April 14 2014

soczystygroszek
Play fullscreen

Karolina Czarnecka - "hera koka hasz LSD"

"jak dla mnie ona wygrała ten konkurs. Powinna dostać dożywotni zapas narkotyków, ewentualnie bilet na odwyk"

0711 d0c8
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaahuwi ahuwi

April 10 2014

soczystygroszek
9247 52d0
Reposted fromiblameyou iblameyou

April 03 2014

soczystygroszek
3935 fbc1 500
Reposted fromrainingman rainingman viainforthekill inforthekill

March 28 2014

soczystygroszek
soczystygroszek
3423 aa97 500
Reposted fromcollahflowah collahflowah vianikotyna nikotyna

March 27 2014

soczystygroszek
seria moich ulubionych cytatów dr. X prowadzącego ćwiczenia z malarstwa:

- trójca świętego 
- pieprzeństwo 
- i w ten sposobu... 
- utrzymany w styćstyce 
- zagęłszane linije 
- przydanie wartości różnym istnieniom 
- tworzenie obrazów w sposób E! inżynieryjny 
- będziemy przesuwać się w kierunku połowy jego połowy
- syn.. symu.. podsumowaniu 
- kopru skóralne odbiera część magi 
- ja i kolor to jedno 
- możemy sobie oko i mózg (...) zrekonstruować 
- czynników generalnie organicznych 
- mieszanie substraktywne 
- na wyrażenie espresso 
- poznanie artystów na nieznanych i anonimowych 
- różowym... czerwonym... różowawym tle 
- naprężona ekspresja 
- podmiot ulega przeinaczeniu, transmutacji 
- dążący do ekspresyjnego wręcz krzyku 
- na Esce Duccia możemy jeszcze zobaczyć 
- ciekłe rejestry 
- obraz będzie się emancypował 
- po cioćcie oczywiście trza przypomnieć maciaćcie 
- Wjoletle Dik 
- teren/beret jajowy 
- łuwykrełował 
- ciaroskóro 
- szczęsne laserunki 
- ciemniejszy kontekst przestrzeni 
- oderwanie ścian i przeniesienie ich na płótno 
- sekfesja historyczna 
- kolory ciemności 
- szału nie ma 
- chuje barw 
- przepuszczając Apap na optykę Newtona 
- utkany impresjonistycznym mariażem kropel.. 
- *z obrzydliwym zachwytem* .. światło na jej miękkich, wydatnych ustach..

March 26 2014

soczystygroszek
7872 3119
Reposted frompalesoap palesoap viaiamiam iamiam
soczystygroszek
6004 1524
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viaiamiam iamiam
soczystygroszek
2542 1f6e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl